Hjem

Ladeløsninger

 


Siden vurderes solgt

Alle bud over 30 000 kr vurderes | Kontakt: Ja@LadElbilen.no

Ladeløsninger / modeller

Hva skal man velge

23.01.2019

 

Opprinnelsen til siden

Denne siden ble opprnnelig opprettet for å kunne gi god informasjon til ladeløsninger ett borettslag i Oslo. Siden undertegnede nå flytter er det også fornuftig å overlate videre arbeid til styret selv, og heller la denne siden bli stående som en del av historien. Utviklingen i forhold til elbillading går såpass raskt at mye av innholdet her vil snart være avleggs. Men noen vil også finne noe av stoffet informativt ifm arbeid inn mot sitt borettslag/sameie.

 

Anbefaling

Noen anbefalinger kan gis ift arbeid med etablering av elbillading i borettslag/sameier:

  1. Send ut spørreundersøkelse til beboere (avklar med styret først)
  2. Lag en tilbudsforespørsel basert på hvor man kan ta strøm fra og hvor man sannsynligvis etablerer første runde med ladepunkt
  3. Be om lastfordeling og et system som er bygget for å kunne utvides
  4. Bygg et system med én kabel som hver boks kan kobles på (ikke en egen kabel pr ladeboks)
  5. Sett av penger til rådgiving via elbilforeningen (ca 15 000 - avklares av styret/på generalforsamling)
  6. Sett av penger til å måle døgnforbruket i dagens hovedtavle (ca 15 000 kr - avklares av styret / på generalforsamlingen)
  7. Søk om støtte fra kommunen. Oslo kommune har sannsynligvis, fremdeles, støtte for felles infrastruktur (var 20 % av invistering, maks 5 000 kr/ladepunkt)
  8. Legg frem et forslag til vedtekter på generalforsamlingen som kan gi åpning for å gjøre noe med elbillading uten å måtte gå via generalforsamlingen igjen.

 

Forklaring

Figurene til venstre ble utarbeidet for å forklare noe av døgnvariasjonen i et typisk borettslag.

 

 

Følgende tekst være aktuell (ref pk 8 over):

 

Noen av parkeringsplassene er tilrettelagt som ladeplass for elbil og ladbar hybridbil. De som disponerer slike ladbare biler, har fortrinnsrett til disse plassene. Det er en forutsetning for å kunne gjøre krav på ladeplass at vedkommende fra før disponerer parkeringsplass.

 

Andelseiere som disponerer parkeringsplasser med lade-mulighet, men som ikke selv disponerer elbil eller ladbar hybridbil, må bytte plassen med andelseier som disponerer slik bil og har behov for ladeplass. Andelseiere som er berettiget til en slik ladeplass, melder sin interesse til styret og styret er ansvarlig for tildeling av disse plassene etter venteliste.

 

De som disponerer ladeplass for elbil eller ladbar hybridbil, betaler for strømforbruket knyttet til lading med et fast beløp hver måned fastsatt av styret.

 

Kilde: boligmentoren.no.

Behov?

Høsten 2016

 

Flere ladeplasser for elbiler

 

Denne siden er i første omgang ment som et bidrag for å engasjere de som bor i borettslag / garajselag. Det er ingen tvil om at det er et stort behov for flere ladepunkter. Men i borettslag arbeides det med svært lange tidshorisonter, og det vil derfor ofte ta noe tid å komme i mål.

Kampen

Høsten 2016

 

Hva er egentlig grunnen til at borettslag ofte nekter?

 

Det er som oftest en diskusjon rundt kapasitet og økonomi. I tillegg er det enkelte styrer som skylder på sikkerhet/beredskap ift brann, eller at p-plassen det er snakk om ikke følger leilighet, men tildeles ift ventelister.

 

Ift økonomi er det svært begrenset pris man må betale sett opp mot hva man får igjen pga lavere drivstoffkostnader. Ofte er anlegg og ladepunkt nedbetalt ila få år når gjennomsnittet legges til grunn. Kapasitet har også blitt et mye mindre tema etter at lastfordeling ble en del av løsningen. Her vil den strømmen som er tilgjengelig fordeles mellom de som lader, og jo flere som får fulladet, jo høyere effekt får de som er igjen. Elbilene vil derfor alltid være fulladet når dagen starter, selv der kapasiteten opprinnelig var "sprengt".

 

Når det kommer til sikkerhet/beredskap ift brann er det gjort svært mange forsøk der brann fra elbil er like enkelt å håndtere som brann fra fossilbil, men man må vite at det er en litt annen måte å slukke brannen på. I tillegg viser statestikken at, så lenge man bruker godkjent ladeplugg (egentlig uansett), er svært mye mindre sannsynlig at en elbil begynner å brenne, enn en fossilbil.

Nyheter om lading / elbiler

 

Noen utvalgte nyheter (noen er utgått på dato).

1.des 2018

 

Betale for lading på offentlig parkering

Byrådet i Oslo vil nå å innføre betaling for å lade på kommunale ladeplasser, i tråd med det Elbilforeningen og Zero har ønsket seg – samtidig som de trapper opp støtteordninger og investeringer i ladestolper.

 

Dette er gode nyheter for de som i dag er helt avhengig av lading på offentlige ladestasjoner. Det vil også føre til mer omløp av parkeringsplasser med lademulighet. Hvis hver ladepunkt i tillegg får større effekt vil hver bil trenge kortere tid for å lade.

 

Les mer hos Elbilforeningen her...

9.januar 2018


Opptatt av elbil?

Sjekk viktigste 2018-saker her!

Ved inngangen til et nytt år er det på tide å oppsummere de viktigste politiske sakene for deg som kjører elbil eller vurderer å anskaffe en.


Les mer hos Elbilforeningen her...

11.mars 2018


Ønsker du veiledning?

Last ned egen veileder for opprettelse av ladepunkt

Ladeplasser for elbil må bli en naturlig del av tilbudet boligselskapet gir beboerne. Ladeplasser er noe ditt boligselskap må forholde seg til de kommende årene. Å etablere en ladeplass for elbil er i de fleste tilfeller både enkelt og billig.


Last ned veileder her...

3.januar 2018


Nye elbilrekorder i 2017, og prognosen elbil.no slo til

I fjor ble rekorder igjen knust på løpende bånd, til tross for store leveringsutfordringer. Med 2017-spådommen i boks, spår vi minst 50.000 nye elbiler i 2018.


Les mer hos Elbilforeningen her...

9.mars 2018


Ønsker borettslaget laderådgivning?

Bestilling av dette kan gjøres hos elbil.no

Pakken består av en befaring, kravspesifikasjon, ladeguide, forslag til vedtekter og avtale om ladeplass til beboerne. Gjennomgang av utvalgte tilbud på ladeanlegg er inkludert.


Sjekk bestillingskjema her...

Sommer 2017


Ferdig behandlet i Stortinget

Nasjonal regulering som sikrer eiere i borettslag og sameier rett til å anlegge ladepunkt – med mindre det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted.


(1) Les mer hos Stortinget.no her...

(2) Les mer hos Stortinget.no her...

Og...


"...veksten i antall elbiler, kombinert med utviklingen i fornybar energi (sol, vind, o.l.), vil lede til en stor reduksjon i forurensning og utslipp over tid. Tilsvarende utvikling vil også bidra til merkbar reduksjon i lokal luftforurensning!".


- The New York Times Editorial Board -